Rabu, 16 Februari 2011

Latihan soal usaha dan energi


1.Sebuah benda bermassa 1 Kg mula mula dalam keadaan diam,kemudian di tarik oleh sebuah gaya F sehingga dalam waktu 5 sekon, kelajuan benda berubah menjadi 12 m/s .Usaha yang dilakukan benda selama 5 sekon adalah ....
                a. 30 J                                                                    c.72 J
                b.60 J                                                                     d.144 J
2.Sebuah betu bermssa 500 gram diangkat vertikal ke atas dengan kelajuaan tetap sejauh 2 m  dari titik acuan. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2 ,usaha yang dilakuakan gaya angkat tersebut adalah...
                a. 10 J                                                                    c.  14 J
                b.12 J                                                                     d.16 J
3.Sebuah bermssa 2 Kg dijatuhkan dari ketinggian 10m. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2, energi mekanik benda pada setiap titik adalahj...
                 a. 50 J                                                                   c.150 J
                b.100 J                                                                  d.200
4.sebuah benda bermassa 10 Kg bergerak dengan kelajuaan 2 m/s . Kemudian benda dipercepat oleh gay tetap sebesar 40 N sehingga menempuh jarak 20 m . Perubahan energi kinetik benda adalah......
                a. 600 J                                                                  c. 800 J
                b. 700 J                                                                 d. 900 J
5.Rizky dengan massa 50 Kg menaiki tangga setinggi 5 m dalam waktu 5 sekon. Jika percepatan gravitasi 10 m/s2,daya yang dikeluarkan Rizky adalah......
                a.50 Watt                                                                             c. 500 Watt
                b.250 Watt                                                                          d.5000 watt

Tidak ada komentar:

Posting Komentar